Изграждане на тревни площи

 

Засаждане и композиране на дървесно-храстова растителност

 

Проектиране и изграждане на поливни системи

 

Проектиране и изграждане на ландшафтни елементи

 

Проектиране и изграждане на градинско осветление

 

Декоративни елементи и настилки

 

Каменна градина, руини, сухо речно корито

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/p