Поддръжка на тревни площи

 

Композиране на дървесно-храстова растителност

 

Поддръжка на ландшафтни елементи и водни съоражения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/p